Oblasti činnosti

OBCHODNÍ PRÁVO:

Veškeré právní poradenství ve věcech v režimu obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů, zejména:

SPOLEČENSTEVNÍ PRÁVO:

 • zakládání společností, změny ve společnosti
 • řízení o zápisech do obchodního rejstříku
 • vyřizování živnostenských oprávnění
 • organizace a řízení valných hromad
 • zvyšování či snižování základního kapitálu
 • fúze
 • ovládací smlouvy
 • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO:

 • sepis veškerých smluv podle obchodního i občanského zákoníku v souvislosti s   podnikáním
 • řešení sporů ze závazkových vztahů
 • vymáhání pohledávek
 • směnečné právo
 • náhrady škody
 • pojistné vztahy
 • řešení restitucí podle všech restitučních zákonů

PRÁVNÍ POMOC PŘI ZAHÁJENÍ PODNIK8NÍ A REALIZACI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU:

 • založení společnosti nebo nákup již existující společnosti
 • posouzení územně plánovacích dokumentů
 • poradenství ohledně koupě pozemků
 • sepis smluv a zajištění vkladu vlastnických práv
 • zprostředkování poradenství ohledně financování investice
 • vyřízení pracovních povolení a povolení k pobytu pro osoby ze zahraničí
 • poradenství ohledně zajištění závazkových vztahů
 • příprava pracovněprávních a manažerských smluv

OBČANSKÉ PRÁVO:

 • Veškeré právní poradenství ve věcech v režimu občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů, zejména:

OBČANSKÉ PRÁVO OBECNÉ:

 • smlouvy týkající se nemovitostí
 • řízení o zápis vkladů vlastnických i jiných práv k nemovitostem
 • sepis smluv kupních, směnných, nájemních, darovacích, o dílo, příkazních, zprostředkovatelských, nepojmenovaných
 • veškeré poradenství ohledně dědictví
 • zastoupení v soudním řízení ve věcech veškerých občanskoprávních vztahů

RESTITUČNÍ PRÁVO:

 • zastoupení ve veškerých řízeních v souvislosti s restitucemi

RODINNÉ PRÁVO:

 • rozvody sporné i nesporné
 • vypořádání SJM
 • zúžení SJM
 • vztahy mezi rodiči a dětmi
 • osvojení
 • zastoupení v soudním řízení souvisejícím s rodinným právem

PRACOVNÍ PRÁVO:

 • poradenství při uzavírání, realizaci a rozvazování pracovních poměrů
 • sporná agenda vyplývajících z pracovněprávních vztahů, a to ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů

SPRÁVNÍ PRÁVO:

 • zastoupení ve veškerém řízení podle správního řádu

TRESTNÍ PRÁVO:

 • zastoupení ex offo i na základě plné moci
 • zastoupení v přestupkovém řízení
 • sepis smluv, pracovních řádů

O nás

Advokátní kancelář JUDr. Elišky Chobolové byla založena v roce 1992. Tým právníků je schopen pokrýt široký okruh právní služby. Významnými klienty kanceláře jsou obchodní společnosti které dlouhodobě podnikají v oblasti stavebnictví, výroby, obchodu, developerství

Kontaktní informace